1972435_467720386661726_1912490204_n

Cast: Pavaan Sai,  Eshwar, Bharatwaj, Mime Madhu, Sruthi, Karuna, Rebaka, Sirisha Etc

Screen Play : Manjula Naidu,Bindu Naidu

Producers : Srikanth & Sudhakar Pallamala( Srikanth Entertainments )

Direction : Manjula Naidu  

E 594 : Part1 : Part2 : Part3 – 28th Aug

E 593 : Sravana Sameeralu – 27th Aug

E 592 : Sravana Sameeralu – 26th Aug

E 591 : Sravana Sameeralu – 25th Aug

E 590 : Sravana Sameeralu – 24th Aug

E 589 : Sravana Sameeralu – 21st Aug

E 588 : Sravana Sameeralu – 20th Aug

E 587 : Sravana Sameeralu – 19th Aug

E 586 : Sravana Sameeralu – 18th Aug

E 585 : Sravana Sameeralu – 17th Aug

E 584 : Sravana Sameeralu – 14th Aug

E 583 : Sravana Sameeralu – 13th Aug

E 582 : Sravana Sameeralu – 12th Aug

E 581 : Sravana Sameeralu – 11th Aug

E 580 : Sravana Sameeralu – 10th Aug

E 579 : Sravana Sameeralu – 07th Aug

E 578 : Sravana Sameeralu – 06th Aug

E 577 : Sravana Sameeralu – 05th Aug

E 576 : Sravana Sameeralu – 04th Aug

E 575 : Sravana Sameeralu – 03rd Aug

E 574 : Sravana Sameeralu – 31st July

E 573 : Sravana Sameeralu – 30th July

E 572 : Sravana Sameeralu – 29th July

E 571 : Sravana Sameeralu – 28th July

E 570 : Sravana Sameeralu – 27th July

E 569 : Sravana Sameeralu – 24th July

E 568 : Sravana Sameeralu – 23rd July

E 567 : Sravana Sameeralu – 22nd July

E 566 : Sravana Sameeralu – 21st July

E 565 : Sravana Sameeralu – 20th july

E 564 : Sravana Sameeralu – 17th july

E 563 : Sravana Sameeralu –  16th July

E 562 : Sravana Sameeralu –  15th July

E 561 : Sravana Sameeralu –  14th July

E 560 : Sravana Sameeralu –  13th July

E 559 : Sravana Sameeralu –  10th July

E 558 : Sravana Sameeralu –  09th July

E 557 : Sravana Sameeralu –  08th July

E 556 : Sravana Sameeralu –  07th July

E 555 : Sravana Sameeralu –  06th July

E 554 : Sravana Sameeralu –  03rd July

E 553 : Sravana Sameeralu –  02nd July

E 552 : Sravana Sameeralu –  01st July

E 551 : Sravana Sameeralu – 30th Jun

E 550 : Sravana Sameeralu – 29th Jun

E 549 : Sravana Sameeralu – 26th Jun

E 548 : Sravana Sameeralu – 25th Jun

E 547 : Sravana Sameeralu – 24th Jun

E 546 : Sravana Sameeralu  23rd Jun

E 545 : Sravana Sameeralu  22nd Jun

E 544 : Sravana Sameeralu  19th Jun

E 543 : Sravana Sameeralu  18th Jun

E 542 : Sravana Sameeralu  16th Jun

E 541 : Sravana Sameeralu  16th Jun

E 540 : Sravana Sameeralu  15th Jun

E 539 : Sravana Sameeralu  12th Jun

E 538 : Sravana Sameeralu  11th Jun

E 537 : Sravana Sameeralu  10th Jun

E 536 : Sravana Sameeralu  09th Jun

E 535 : Sravana Sameeralu  08th Jun

E 534 : Sravana Sameeralu  05th Jun

E 533 : Sravana Sameeralu  04th Jun

E 532 : Sravana Sameeralu  03rd Jun

E 531 : Sravana Sameeralu  02nd Jun

E 530 : Sravana Sameeralu  01st Jun

E 529 : Sravana Sameeralu  29th May

E 528 : Sravana Sameeralu  28th May

E 527 : Sravana Sameeralu  27th May

E 526 : Sravana Sameeralu  26th May

E 525 : Sravana Sameeralu  25th May

E 524 : Sravana Sameeralu  22nd May

E 523 : Sravana Sameeralu  21st May

E 522 : Sravana Sameeralu  20th May

E 521 : Sravana Sameeralu  19th May

E 520 : Sravana Sameeralu  18th May

E 519 : Sravana Sameeralu  15th May

E 518 : Sravana Sameeralu  14th May

E 517 : Sravana Sameeralu  13th May

E 516 : Sravana Sameeralu  12th May

E 515 : Sravana Sameeralu  11th May

E 514 : Sravana Sameeralu  08th May

E 513 : Sravana Sameeralu  07th May

E 512 : Sravana Sameeralu – 06th May

E 511 : Sravana Sameeralu  05th May

E 510 : Sravana Sameeralu  04th May

E 509 : Sravana Sameeralu 01st May

E 508 : Sravana Sameeralu  30th Apr

E 507 : Sravana Sameeralu  29th Apr

E 506 : Sravana Sameeralu  28th Apr

E 505 : Sravana Sameeralu   27th Apr

E 504 : Sravana Sameeralu  24th Apr

E 503 : Sravana Sameeralu  23rd Apr

E 502 : Sravana Sameeralu  22nd Apr

E 501 : ClickHere  21st Apr

E 500 : ClickHere – 20th Apr

E 499 : ClickHere – 17th Apr

E 498 : ClickHere – 16th Apr

E 497 : ClickHere – 15th Apr

E 496 : ClickHere – 14th Apr

E 495 : ClickHere – 13th Apr

E 494 : ClickHere – 10th Apr

E 493 : ClickHere – 09th Apr

E 492 : ClickHere – 08th Apr

E 491 : ClickHere – 07th Apr

E 490 : ClickHere – 06th Apr

E 489 : ClickHere – 03rd Apr

E 488 : ClickHere – 02nd Apr

E 487 : ClickHere– 01st Apr

E 486 : ClickHere – 31st Mar

E 485 :  ClickHere – 30th Mar

E 484 :  ClickHere – 27th Mar

E 483 :  ClickHere – 26th Mar

E 482 :  ClickHere – 25th Mar

E 481 :  ClickHere – 24th Mar

E 480 :  ClickHere – 23rd Mar

E 479 :  ClickHere  – 20th Mar

E 478 :  ClickHere – 19th Mar

E 477 :  ClickHere – 18th Mar

E 476 :  ClickHere – 17th Mar

E 475 :  ClickHere – 16th Mar

E 474 :  ClickHere – 13th Mar

E 473 :  ClickHere – 12th Mar

E 472 :  ClickHere  11th Mar

E 471 :  ClickHere  10th Mar

E 470 :  ClickHere  09th Mar

E 469 :  ClickHere  06th Mar

E 468 :  ClickHere  05th Mar

E 467 :  ClickHere  04th Mar

E 466 :  ClickHere  03rd Mar

E 465 :  ClickHere  02nd Mar

E 464 :  ClickHere  27th Feb

E 463 :  ClickHere  26th Feb

E 462 :  ClickHere  25th Feb

E 461 :  ClickHere  24th Feb

E 460 :  ClickHere  23rd Feb

E 459 :  ClickHere  20th Feb

E 458 :  ClickHere  19th Feb

E 457 :  ClickHere  18th Feb

E 456 :  Part1 : Part2 : Part3  17th Feb

E 455 :  Part1 : Part2 : Part3  16th Feb

E 454 :  Part1 : Part2 : Part3  13th Feb

E 453 :  Part1 : Part2 : Part3 – 12th Feb

E 452 :  Part1 : Part2 : Part3 – 11th Feb

E 451 :  Part1 : Part2 : Part3 – 10th Feb

E 450 :  ClickHere – 09th Feb